Skolestudio

Et komplett digitalt læringsmiljø

Et komplett digitalt læringsmiljø

Et komplett digitalt læringsmiljø

Et komplett digitalt læringsmiljø

Undervisning

React, Typescript, .NET, Azure

React, Typescript, .NET, Azure

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for fagfornyelsen, som tilbyr rikt, tverrfaglig og dekkende innhold i alle fag, på alle trinn. Produktet skal hjelpe lærer i planlegging, gjennomføring og oppfølging av undervisning, og skal støtte opp rundt eleven som en aktiv deltaker i undervisningen.


Innholdet i Skolestudio baserer seg på digitalt transformerte varianter av innholdet i de fysiske lærebøkene som gjør at hver enkelt skole selv kan velge hvor digitale eller analoge de vil være, og en konsistent innholdsstruktur på tvers av flatene legger godt til rette for hybridjobbing.

Oversikt over forskjellige læreverk i Skolestudio

Noen av våre digitalt transformerte læreverk som representerer forskjellige fag i Skolestudio.

Fagrom

Hvert læreverk har egne fagrom som deler verket opp i kapitler og undervisningsopplegg på en måte som speiler de analoge bøkene. Hvert undervisningsopplegg i verkene kan redigeres og tilpasses av læreren til en gruppe elever eller enkeltelever. Lærere kan også dele undervisningsopplegg med hverandre.

Fagrom i Salto, norskverket på barnetrinnet

Fagrom i Explore, norskverket på barnetrinnet

Teknologi

For å håndtere den store produksjonsjobben som krevdes for å lage de digitalt transformerte læreverkene måtte vi legge til rette for en produksjonsflyt og tekniske muligheter som lot innholdsprodusentene våre jobbe raskt og effektivt, uten at det gikk på bekostning av den kreative friheten rundt oppgavebyggingen, og de rike og engasjerende interaksjonene som brukerene våre forventer av et moderne, digitalt produkt.


Vi bygget derfor opp vår egen publiseringsløsning fra bunn av, sammen med et byggesett bestående av 70+ interaktive komponenter som kan kombineres i forskjellige layouter for å bygge undervisningsoppgaver.

Publiseringsverktøyet Redaptic lar innholdsprodusentene produsere interaktivt undervisningsinnhold ved å kombinere avanserte layoutgrep og de interaktive byggeklossene våre.

Letter Blocks-komponenten brukes til å lage oppgaver hvor setninger eller ord skal fullføres ved å entene dra bokstavklosser eller skrive bokstaver inn på riktig sted.

Terninger som kan defineres i antall, sider og med tall eller øyne.

Dra etiketter til riktig sted på bilde

Det er viktig at den teknologien vi utvikler i dag kan brukes også i morgen - i nye kombinasjoner og versjoner. De viktigste produktene i vår portefølje er antagelig ikke funnet opp ennå. Samtidig skal vi levere funksjonalitet hver dag uten å henfalle til generiske mastodonter. Jeg tror vi klarer den balansegangen ganske bra.

Hanne-Mari Eide Bennett

Peder Skou

Teknologileder, Gyldendal Undervisning

Det er viktig at den teknologien vi utvikler i dag kan brukes også i morgen - i nye kombinasjoner og versjoner. De viktigste produktene i vår portefølje er antagelig ikke funnet opp ennå. Samtidig skal vi levere funksjonalitet hver dag uten å henfalle til generiske mastodonter. Jeg tror vi klarer den balansegangen ganske bra.

Hanne-Mari Eide Bennett

Peder Skou

Teknologileder, Gyldendal Undervisning

Lærerverktøy

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye verktøy som lar læreren følge opp hver elev, enkeltvis eller i grupper, og redigere og tilpasse innhold som også kan deles med andre lærere.

Magneten lar læreren hente inn en hel klasse til samme sted.

Elevoppfølging

Brukerinvolvering

Skolestudio er skapt sammen med de som bruker løsningen, gjennom blant annet observasjoner i klasserommet og på skolen, dybdeintervjuer, konseptutvikling med lærere, brukertesting av prototyper, analyse av brukerdata og support og tilbakemeldinger fra lærere, skoleeiere og andre. Skolestudio videreutvikles kontinuerlig basert på bekreftede brukerbehov. Læreren vet best hvilken støtte de har behov for i en planleggingsfase, i en undervisningssituasjon eller ved etterarbeid, det bruker vi tid på å grave i, for å bli ordentlig kloke på behovene.

Planer videre:
Relevant og aktuelt innhold

I tillegg til de heldekkende digitale læreverkene, jobber vi nå med å utvikle redaksjonelle deskfunksjoner hvor man finner mindre, selvstendige læringsopplegg basert på aktualitet og nyhetsbildet, som kan brukes for seg selv, eller som krydder i læreverkene.


Nylig har vi også inngått et samarbeid med Aftenposten Junior, som gjør at skolene kan få tilgang til avisen som en egen selvstendig tjeneste, men også i kombinasjon med våre egne digitale læreverk og undervisningsopplegg.

Et demokratiprosjekt

Barn og unge drukner nærmest i informasjon og nyheter, ekte som falske. Aftenposten og Gyldendal har langt på vei et sammenfallende samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til at barn lærer å navigere i dette landskapet og forstå verdien av redaktørstyrte medier.

Hanne-Mari Eide Bennett

Hanne-Mari Eide Bennett

Forlagssjef for kunder og kommunikasjon

Et demokratiprosjekt

Barn og unge drukner nærmest i informasjon og nyheter, ekte som falske. Aftenposten og Gyldendal har langt på vei et sammenfallende samfunnsoppdrag: Vi skal bidra til at barn lærer å navigere i dette landskapet og forstå verdien av redaktørstyrte medier.

Hanne-Mari Eide Bennett

Hanne-Mari Eide Bennett

Forlagssjef for kunder og kommunikasjon

Besøksadresse
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norway

Postboks 6860, St. Olavs plass

0130 Oslo

Norway

Besøksadresse
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norway

Postboks 6860, St. Olavs plass

0130 Oslo

Norway