Rettsdata

Slik sikrer vi et enda mer rettferdig Norge

Dette blir mellom oss

Dette blir mellom oss

Rettsdata

Azure, .NET, React, TypeScript

Azure, .NET, React, TypeScript

Norske lover – tekstene som bestemmer hva som er rett og galt her til lands, og dermed hva vi borgere skal basere våre handlinger på, er ikke alltid enkle å forstå. Det kan de fleste kjenne seg igjen i. Men, visste du at det også gjelder jurister og advokater?

Norske lover – tekstene som bestemmer hva som er rett og galt her til lands, og dermed hva vi borgere skal basere våre handlinger på, er ikke alltid enkle å forstå. Det kan de fleste kjenne seg igjen i. Men, visste du at det også gjelder jurister og advokater?

Faktisk er det ikke slik at tekstene i lovverket alltid er klokkeklare og helt rett fram. De er ofte åpne for tolkning, og de må gjerne forstås i sammenheng med andre regler, tidligere dommer og forarbeidene som ble gjort da loven ble laget. Advokaters jobb er å ha kontroll på alle relevante rettskilder når de skal løse en juridisk problemstilling. Og da trenger de hjelp.

Faktisk er det ikke slik at tekstene i lovverket alltid er klokkeklare og helt rett fram. De er ofte åpne for tolkning, og de må gjerne forstås i sammenheng med andre regler, tidligere dommer og forarbeidene som ble gjort da loven ble laget. Advokaters jobb er å ha kontroll på alle relevante rettskilder når de skal løse en juridisk problemstilling. Og da trenger de hjelp.

Det juridiske kompasset

De fleste jurister kjenner til Norsk Lovkommentar (NLK), et oppslagsverk som gir forklaringer og tolkninger av paragrafer, med henvisninger til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur. Lovkommentarene bidrar til at jurister treffer de riktige beslutningene. NLK har vært en viktig ressurs for jurister i Norge, først utgitt i bokform for 30 år siden, deretter digitalisert og tilgjengeliggjort på diskett, så CD-ROM på 2000-tallet. Til slutt ble lovkommentarene innlemmet i lovtekstene på kundeflatene våre, hvor de er til hjelp for våre brukere i rett kontekst.

De fleste jurister kjenner til Norsk Lovkommentar (NLK), et oppslagsverk som gir forklaringer og tolkninger av paragrafer, med henvisninger til relevante rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og litteratur. Lovkommentarene bidrar til at jurister treffer de riktige beslutningene. NLK har vært en viktig ressurs for jurister i Norge, først utgitt i bokform for 30 år siden, deretter digitalisert og tilgjengeliggjort på diskett, så CD-ROM på 2000-tallet. Til slutt ble lovkommentarene innlemmet i lovtekstene på kundeflatene våre, hvor de er til hjelp for våre brukere i rett kontekst.

Uavhengig av format; lovkommentarene har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning. Nettopp det har de også lykkes med, takket være flere enn 300 eksperter som kontinuerlig sørger for å produsere og holde lovkommentarer oppdaterte for lover i sine respektive fagområder.

Uavhengig av format; lovkommentarene har alltid eksistert for å forenkle og kvalitetssikre juridisk problemløsning. Nettopp det har de også lykkes med, takket være flere enn 300 eksperter som kontinuerlig sørger for å produsere og holde lovkommentarer oppdaterte for lover i sine respektive fagområder.

Endringer og nye muligheter

I dag har Rettsdata flere enn 30.000 brukere som i hovedsak kan fordeles i rollene; advokater, jurister, saksbehandlere, revisorer og jusstudenter. Våre brukere har strenge krav til stabilitet, kvalitet og pålitelighet. Vår plattform fikk sin siste store oppgradering i 2013, en tid hvor «big data» var det største buzz-ordet og UX designere fortsatt var i ferd med å tilpasse seg til den stadige utbredelsen av bruk av smarttelefoner og nettbrett. Responsiv design var fortsatt en ganske ny idé, og termen «legaltech» var bare så vidt oppfunnet. Det finnes nå nye og utbredte metoder for mer effektiv datastrukturering og innholds -produksjon og leveranse, samtidig som det stadig introduseres ny teknologi på brukersiden. Sammen muliggjør disse fremskrittene langt mer smidig juridisk problemløsning enn hva som var mulig i 2013.

I dag har Rettsdata flere enn 30.000 brukere som i hovedsak kan fordeles i rollene; advokater, jurister, saksbehandlere, revisorer og jusstudenter. Våre brukere har strenge krav til stabilitet, kvalitet og pålitelighet. Vår plattform fikk sin siste store oppgradering i 2013, en tid hvor «big data» var det største buzz-ordet og UX designere fortsatt var i ferd med å tilpasse seg til den stadige utbredelsen av bruk av smarttelefoner og nettbrett. Responsiv design var fortsatt en ganske ny idé, og termen «legaltech» var bare så vidt oppfunnet. Det finnes nå nye og utbredte metoder for mer effektiv datastrukturering og innholds -produksjon og leveranse, samtidig som det stadig introduseres ny teknologi på brukersiden. Sammen muliggjør disse fremskrittene langt mer smidig juridisk problemløsning enn hva som var mulig i 2013.

Veien videre

Rettsdata satser nå tungt på digital produktutvikling og en større overhaling av hele den tekniske riggen. NLK er naturligvis en veldig viktig del av denne overhalingen og måten kommentarene importeres og distribueres i systemet skal transformeres. På brukersiden skal opplevelsen av å finne og lese lovkommentarer forbedres, og flere 

nyttige funksjoner kommer til å bli introdusert. Redaksjonene og forfatterne skal få skinne mer i tjenesten vår. Vi skal rett og slett foredle “gullet” som har gjort Rettsdata til juristens beste venn i de siste 30 årene. Vi er allerede i gang med vårt teknologiske løft, men vi trenger flere med på laget.

Rettsdata satser nå tungt på digital produktutvikling og en større overhaling av hele den tekniske riggen. NLK er naturligvis en veldig viktig del av denne overhalingen og måten kommentarene importeres og distribueres i systemet skal transformeres. På brukersiden skal opplevelsen av å finne og lese lovkommentarer forbedres, og flere 

nyttige funksjoner kommer til å bli introdusert. Redaksjonene og forfatterne skal få skinne mer i tjenesten vår. Vi skal rett og slett foredle “gullet” som har gjort Rettsdata til juristens beste venn i de siste 30 årene. Vi er allerede i gang med vårt teknologiske løft, men vi trenger flere med på laget.

Bli med

Gyldendal Rettsdata skal bygge en helt ny plattform for kunnskapsdeling. Bli med på en unik mulighet: Vi bygger en ny og ambisiøs SaaS-tjeneste som skal definere fremtiden innenfor vårt fagfelt. Vi er allerede i gang, men trenger flere solide folk med på laget! Se ledige stillinger hos oss og registrer din interesse i dag, så inviterer vi til en hyggelig prat om mulighetene hos oss.

Gyldendal Rettsdata skal bygge en helt ny plattform for kunnskapsdeling. Bli med på en unik mulighet: Vi bygger en ny og ambisiøs SaaS-tjeneste som skal definere fremtiden innenfor vårt fagfelt. Vi er allerede i gang, men trenger flere solide folk med på laget! Se ledige stillinger hos oss og registrer din interesse i dag, så inviterer vi til en hyggelig prat om mulighetene hos oss.

Besøksadresse
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norway

Postboks 6860, St. Olavs plass

0130 Oslo

Norway

Besøksadresse
Sehesteds gate 4
0164 Oslo
Norway

Postboks 6860, St. Olavs plass

0130 Oslo

Norway